SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

dansgymnasium stockholm dansgymnasiet pil

INFORMATION

Du har som elev och vårdnadshavare möjlighet att lämna synpunkter och klagomål enligt rutinen som beskrivs nedan.

Vad är en synpunkt?

Med synpunkt avses att du har förväntningar på verksamheten som:

  • inte har uppfyllts

  • har uppfyllts mer än väl (beröm)

  • är en åsikt eller förbättringsförslag

Vad är ett klagomål?

Med klagomål avses att verksamheten inte uppfyller krav och mål som anges i olika författningar, tex. skollagen eller gymnasieförordningen. Ett klagomål är alltid av negativ karaktär och gäller dig eller en närstående till dig.

Så lämnar du synpunkter

Vanligtvis lämnas synpunkter vid exempelvis mentorstid, via elevrådet, via enkäter etc. Du kan också fylla i formuläret nedan och markera "synpunkter".

Så lämnar du klagomål

Alla klagomål riktade till rektor eller huvudmannen skall alltid framföras skriftligt. Läs rutinen enligt nedan. Fyll sedan i formuläret och markera "klagomål".

KLAGOMÅLSHANTERING

Principen för klagomålshanteringen är att det skall hanteras och utredas på den nivå ärendet gäller. Därför är det viktigt att du följer dessa steg så att hanteringen kan ske på bästa sätt.

Steg 1

Elev eller vårdnadshavare som vill framföra klagomål vänder sig i första hand till lärare eller mentor som hanterar ärendet.

Steg 2

Om du anser att saken inte är utredd efter första steget ställs klagomålet till Rektor via formuläret för klagomål (länk finns nedan). Rektor utreder och återkopplar i ärendet.

Steg 3

Möjlighet att lämna klagomål till huvudmannen finns om du upplever att klagomål till Rektor inte lett till förbättring och att situationen kvarstår eller om du har klagomål på Rektorns hantering av ärendet. Fyll då i formuläret nedan och välj att ärendet skall gå till huvudmannen för hantering.

Steg 4

I beslutet från huvudmannen finns information om hur klaganden kan gå vidare om situationen kvarstår efter att samtliga steg ovan följts. Utgångspunkten är emellertid att varje situation ska redas ut och lösas så att ärendet inte behöver gå vidare.

dansgymnasium stockholm dansgymnasiet